Home > Kaalaman > Hibang

Hibang

Maraming tao yata ngayon ang nahihibang. Bale ba’y naka-usap daw nila ang Diyos sa kanilang panaginip. Kulang na lang sabihin nila na nakausap nila ito ng mukhaan.

Isali mo na yung mga nalipasan ng gutom na sila daw mismo ang Diyos o si Kristo. Gusto ko tuloy silang tanungin,  Are you drugs?

Alam ba ninyo kung papaano nakikipag-usap ang Diyos sa tao?

Heb 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,

Ang akala nga ni Moises ang Dios mismo ang nakipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai, ito pala ay isang Anghel na sinugo rin ng Dios.

Acts 7:35 Ang Moises na ito na kanilang itinakuwil, na sinasabi, Sino ang sa iyo’y naglagay na puno at hukom? ay siyang sinugo ng Dios na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kaniya’y napakita sa mababang punong kahoy.

Acts 7:38 Ito’y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang: na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin:

Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta at pinatay ang kaniyang mga sinugong propeta. Kaya sinugo ng Dios ang kanyang sariling anak na nag-anyong tao upang maiparating sa tao ang kanyang mga salita.

Jn 12:49 Sapagka’t ako’y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain.

Na siya namang isinulat ng mga Apostol base sa mga pahayag ni Jesucristo.

Gal 1:12 Sapagka’t hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo.

1 Jn 1:3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo:

Kaya naman nang siya’y ipako sa krus at mamatay;

Acts 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang;

Acts 2:4 At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.

Gaya ng nasusulat:

2 Tim 3:16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

Is 34:16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka’t iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

Kung ang Diyos ay nakaka-usap sa panaginip, bakit naman magsusugo pa siya ng anghel, mga propeta pati na ang sarili niyang anak? Kung ganun ang kanyang paraan eh di magtutulog na lang tayo ng magtutulog para maka-usap natin siya!

Eccles 5:7 Sapagka’t sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalangkabuluhan, at sa maraming mga salita: nguni’t matakot ka sa Dios.

Yung mga nagpapanggap pala na sila daw ang Dios o son of God. Patulan nga kita diyan Quiboloy. Hoy hoy boloy, Kaya mo bang gumawa ng langit, lupa, hangin, isip atbp.? Baka nga lupa lang ay katakut-takot na libag ang kukuskusin mo sa balat mo bago ka makabuo ng mga lupa sa paso. Heaven man, bigla kong naisip, mahangin ka nga pala! 😛

Advertisements
  1. yiN
    December 27 at 9:30 am

    Alien!

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: