Home > Kaalaman > Lakad

Lakad

Mahirap na yatang baguhin ang nakasanayan na. Kahit sino pa sigurong Ponso Pilato and pumigil at mangaral sa iyo. Inglesero, tagalog, kapampangan, ilocano,  bisaya, asawa mo, nanay, anak, kabit, ama, kapatid, pinsan ay hindi ka nila basta-basta mapapahinto.

Pakitaan ka man ng mga litrato ng mga may Kanser sa atay at balun-balunan dahil sa alak kahit na colored o blakenwayt ay wa epek sa iyo.

Pakitaan ka man ng mga litrato ng mga pasyenteng may sipilis, gonorrhea, tulo at marami pang sakit galing sa babae kahit na colored o blakenwayt ay wa epek sa iyo.

Pakitaan ka man ng mga litrato ng mga may kanser sa baga, lalamunan dahil sa sigarilyo kahit na colored o blakenwayt ay wa epek sa iyo.

Pakitaan ka man ng mga litrato ng mga dating mayayaman at naghihirap na dahil sa pagsusugal kahit na colored o blakenwayt ay wa epek sa iyo.

Pakitaan ka man ng mga litrato ng mga mamamatay tao, magnanakaw at rapist na nasilya electrika o pinugutan ng ulo sa ibang bansa kahit na colored o blakenwayt ay wa epek sa iyo.

Ma stroke ka man, magka-high blood, diabetes, kanser o mamamatay ka na nga lang  wa epek pa rin at tuloy-tuloy ka pa rin sa  bisyo mo at paninigarilyo.

Dangan kasi, hindi ka kailanman maitutuwid ng sinomang tao kahit nang sarili mo.

Prov 16:9 Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni’t ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang.

Jer 10:23 Oh Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili; hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang.

Maliban na ikaw ay ibigay ng Dios kay Cristo ay wala kang chance na magbago.

Jn 6:37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy.

Ngunit ikaw ay makakaranas ng pag-uusig dahil sa pangalan ni Cristo.

Jn 15:20 Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo’y aking sinabi, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung ako’y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din.

Sa pag-iwas mo sa dati mong ginagawa, ikaw ay kapopootan. Tatawagin kang walang pakikisama, bakla, walang balls, weird, under de saya, mayabang, santo-santohan, parang others atbp. Hindi nila matanggap na dati kang ganun at mas masahol ka pa nga sa kanila noon pero eto ka ngayon kakaiba. At anila, sa pabirong pagkutya, oooooy malapit ka nang kunin ni Lord niyan!

Jn 15:19 Kung kayo’y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili: nguni’t sapagka’t kayo’y hindi taga sanglibutan, kundi kayo’y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan.

Sa totoo lang, kaya sila galit,  nakabilanggo pa rin sila samantalang ikaw ay nakalaya na. At kung ikaw ang tatanungin, OMG, ang sarap-sarap ng feeling!

Advertisements
  1. yiN
    December 27 at 9:28 am

    Pwede naman po baguhin ang sarili, tanggapin lang na kailangan talaga ng isang gagabay, at Siya yun. Hehe..

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: