Home > Pamilya > Mana

Mana

Sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay hindi matatawarang lungkot ang babalot sa mga naiwanan maging hanggang sa ito ay maihatid sa kanyang huling hantungan, ang libingan ng mga patay.

Sa pagsasa-ayos ng mga naiwang ari-arian ay hindi maiwasan ang kaunting sigalot na minsan ay humahantong pa sa hukuman ng mga tao. Ang masaklap ay  kung sila-sila ay magpapatayan.

Ang mga ari-ariang nasisira at di nananatili ay hindi dapat imbutin.

1 Jn 2:15 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama.

May isang mana na inilaan para sa ating lahat bakit hindi ito ang pagsikapan nating makuha?

1 Peter 1:4 Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo,

Ang nakakamangha dito ay hindi pa raw natin ito nakita, narinig o ninasa man ng ating puso.

1 Cor 2:9 Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.

Ano kaya yun? At kung alam mo at naisip mo na e di hindi nga iyon!

Pero may kaunting patikim ang kasulatan. Ang lansangan ng bayan ng Dios na lalakaran ng mga magiging dapat ay dalisay na ginto.

Rev 21:21 At ang labingdalawang pintuan ay labingdalawang perlas; at bawa’t pinto ay isang perlas; at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog.

Rev 21:22 At hindi ako nakakita ng templo doon: sapagka’t ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, at ang Cordero ay siyang templo doon.

Rev 21:23 At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiwanag sa kaniya: sapagka’t nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero.

Hanep naman tsong, kalsada pa lang yan?

Wala ng duda duda pa. Hindi sa Davao ang bagong langit at lupa na katulad ng sinasabi ni Apollo Quiboloy. Hindi ka pa ba nakakahalata na pinagloloko ka lamang niyan? Galaw galaw, gising kang natutulog, paniwalaan mo ang sinasabi ng kasulatan.

Is 65:17 Sapagka’t narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit, at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala, o mapapasa isip man.

Rev 21:1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka’t ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na.

Advertisements
Categories: Pamilya Tags: , , , , ,
 1. January 12 at 5:40 am

  sir, salamat po pala doon sa comment nyo sa bahay ko ha.

  ngayon ko lang natuklasan ‘tong bahay n’yo hitik sa aral at pagpapamulat sa tulad ko.

  maraming salamat po uli.

  Like

  • kaspangarigan
   January 12 at 5:56 am

   Oks lang parekoy.

   Nag-eenjoy din naman akong basahin ang kakulitan mo sa mga sinusulat mo.

   Ituloy mo lang at fan mo akong madalas.

   Like

 2. January 12 at 7:11 am

  Nakakalungkot talaga ang mawalan ng isang mahal sa buhay maging isang kaibigan man o kapamilya. Iyon nga lang mas nakakalungkot din na iyong mga naiwan ay nag aaway away sa ariarian na iniwan ng pumanaw.

  Salamat nga pala sa pagdalaw mo sa aking blog. Happy new year!

  Like

  • kaspangarigan
   January 12 at 7:46 am

   Ayyy, Correct ka dyan.

   Add ko link mo parekoy. Okey lang ba? 😛

   Like

 3. January 12 at 11:46 am

  i just remembered an old acquaintance who said that he’s proud of all his material wealth. Nothing wrong so far. Pero nang awayin sya ng someone who’s a lot younger than him, yung material wealth nya ang pinamboast nya. I have a sense na kasi this time that material wealth is really temporary. People get some today and lose some or all the next. It’s not the center of one’s life.

  Like

  • kaspangarigan
   January 12 at 12:27 pm

   You are right, material wealth is really temporary. What is 50 – 75 years of living in abundance compared to everlasting life promise by God to all those who do His commandments.

   1 Cor 6:7 Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourselves be cheated?

   Can the owner of the Bank or the Pawnshop or the affluent people for that matter get some and lose some or be cheated?

   I think they get some and crave for more. 😦

   Thanks for the visit friend. Can I include your link here?

   Like

 4. January 13 at 10:52 am

  ang mga material na bagay ay hanggang dito lang sa lupa..di natin yan madadala sa langit. ang pag-ipunan natin at palaguin ay ang ating spitual na buhay.

  Like

  • kaspangarigan
   January 13 at 11:06 am

   etchos tama ka diyan.

   Sana alam yang lahat ng tao. 😛

   Mt 6:23 Datapuwa’t kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo’y mapupuspos ng kadiliman. Kaya’t kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman!

   Si Cristo nga’y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinomang sumampalataya sa kanya ay huwag manatili sa kadiliman.

   Acts 26:18 Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila’y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila’y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.

   Upang maging karapat-dapat sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa atin.

   Like

 5. January 13 at 12:53 pm

  mana.. hays.. maraming nag aaway dahil jan sa mana nayan!

  Like

  • kaspangarigan
   January 13 at 1:32 pm

   Di bale na madaya ka sa mamanahin mo dito sa lupa.

   1 Cor 6:7 Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo’y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? bakit hindi bagkus kayo’y padaya?

   Huwag ka lang manakawan ng manang patungkol sa buhay na walang hanggan. Sapagka’t kung ito ang maiwala ay mahirap nang mabawi ito.

   Heb 6:4-6 Sapagka’t tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, At nakalasap ng mabuting salita ng Dios, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.

   Like

 6. January 14 at 4:04 am

  hhmmm… nahihiwagaan aku sa iyo Mr. kaspangarigan.. isa kabang alagad ng Diyos?! tanung lang po.. hehehe

  Like

  • kaspangarigan
   January 14 at 7:17 am

   Hindi ako Pari at di rin ako Pastor. Kung ang ibig sabihin ng alagad ng Diyos eh tagasunod ay ako nga!

   Rom 12:9 Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti.

   Ikaw, hindi ka rin ba alagad ng Diyos at tagasunod ng mga aral ni Cristo?

   Kung ganun, same tayo. 😆

   Like

   • January 18 at 8:30 am

    taga sunud at lalong anak nya ako.. same nga tayu! hehe

    Like

 7. joe
  January 15 at 5:00 am

  napakahusay talaga ng mga sinusulat mo dito bro. sana mas marami pang tao ang maka basa ng mga posts mo. 🙂 SSD bro.

  Like

  • kaspangarigan
   January 15 at 4:09 pm

   Paki share naman ang link na ito sa iba.

   Salamat sa pagbisita mo Brod Joe. 😛 SSD.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: