Home > Kaalaman > Santo

Santo

Paano ba ang maging Saint o Santo o Banal?

Anila, ang isang tao para maging Santo ay kailangang makapagtala ng dalawang (2) dokumentadong himala. At ang proseso sa isang petisyon ay tumatagal ng mga 1 hanggang 3 taon o mas higit pa bago ka tanghaling isang Santo.

Kung tatanungin natin ang Bibliya, sino-sino ba ang mga Banal?

Rom 16:15 Batiin ninyo si Filologo at si Julia, si Nereo at ang kaniyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila.

Siyempre kung sinabing batiin ninyo alangan namang patay na yung greet mo di lalabas sira ang ulo mo. Samakatuwid, ang mga Saints ay nasa lupa. Mga buhay, humihinga at hindi mga patay. Sa katunayan nga e nag-aabuloy pa.

2 Cor 9:1 Sapagka’t tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa.

Maliban sa pag-aabuloy e nagiging mga hukom pa ang mga ito sa mga usapin at mga sigalot na nangyayari sa loob ng Iglesia.

1 Cor 6:1 Nangangahas baga ang sinoman sa inyo, kung mayroong anomang bagay laban sa iba, na siya’y magsakdal sa harapan ng mga liko, at hindi sa harapan ng mga banal?

Kung patay na ang isang banal, papaano siya makakahatol? Katunayan naipapakita mo nga ang pagibig mo sa kanila bilang isang kasapi at mapabilang na isang banal na kapatid.

Eph 1:15-16 Dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Jesus na nasa inyo, at ng pagibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, Ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo, na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin;

At nagpapahatid pa sila ng mga pagbati sa mga kapatid na nasa ibang lugar.

Phil 4:22 Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar.

Parang mas maliwanag sa English.

Phil 4:22 All the saints greet you, especially those who are of Caesar’s household.

Kung ganun, andito sa lupa ang mga Santo mga buhay at wala sa ilalim ng lupa. Baka nga nasa tabi mo lang at binabati ka ng Happy Thanksgiving. Hindi yan mga santong kabayo o banal na aso, Natatawa ako hihihihi

Sabad ni Manong, eh kung mamatay ang mga sinasabi mong Santo, Santo pa rin ba sila?

Mt 22:32 Ako ang Dios ni Abraham, at ang Dios ni Isaac, at ang Dios ni Jacob? Ang Dios ay hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay.

Ang mga banal kahit mamatay ay buhay sa Dios sapagka’t nangabubuhay sa kaniya ang lahat pati ang masasama upang humarap sa araw ng paghuhukom.

Advertisements
 1. January 18 at 12:22 am

  Huweeeyt! Thanksgiving?

  Hindi ako katoliko kaya hindi ko alam pano ko sasagot. Hehe. ero I really don’t think a title is necessary. I mean, why do people do a.. I don’t know what that is called, but they try and set a long time to deliberate if someone can pass being called a saint. I personally think that is crazy, but that’s just me. 😛

  Like

  • kaspangarigan
   January 18 at 12:38 am

   Parang crazy nga parekoy.

   At ito ang talatang ihahambalos ko sa kanila. 😆

   Rom 10:3 Sapagka’t sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.

   2 Tim 3:7 Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.

   Laging nagba-Bible study eh ala namang natututunan.

   Dan 12:10 Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni’t ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni’t silang pantas ay mangakakaunawa.

   Like

   • January 18 at 12:53 am

    Shaks hindi ko kinakaya ang mga bible quotes. Hindi ako mahilig dyan eh. Haha.

    Like

   • kaspangarigan
    January 18 at 1:12 am

    Di naman nose bleed yan parekoy.

    Ganito lang yan, labas sila sa dilim punta sila sa liwanag. Kapag malabo pa rin, dala sila Flashlight. 😆

    Like

 2. January 18 at 5:00 am

  Exosud 20:4-5

  4 “You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.

  5 You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me

  Like

  • kaspangarigan
   January 18 at 1:05 pm

   etchos tama ka diyan. Salita ng Dios yan, utos sa mga sumasamba sa mga diosdiosan

   Mga diosdiosang yari sa kahoy, bato, semento, tanso, pilak, ginto at ang pinakahuli ay styrofoam para magaan daw buhatin kung inililibot sa mga Piyesta at sa mga kinathang okasyon. 😆

   Ps 115:4 Ang kanilang mga diosdiosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila’y may mga bibig, nguni’t sila’y hindi nangagsasalita; mga mata’y mayroon sila, nguni’t hindi sila nangakakakita;

   Ps 115:6 Sila’y may mga tainga, nguni’t hindi sila nangakakarinig; mga ilong ay mayroon sila, nguni’t hindi sila nangakakaamoy;

   Ps 115:7 Mayroon silang mga kamay, nguni’t hindi sila nangakatatangan; mga paa ay mayroon sila, nguni’t hindi sila nangakalalakad; ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala.

   Ps 115:8 Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila; Oo, bawa’t tumitiwala sa kanila.

   Like

 3. January 18 at 3:14 pm

  tama ang sinabi mo na dapat may himalang nagagawa ang pope para qualified siyang maging santo..

  Like

  • kaspangarigan
   January 18 at 3:37 pm

   Hindi ko sinabi yan Arvin. Sabi ng Katoliko yan pero hindi mo yan mababasa sa Bibliya.

   Ang sinasabi ko, hindi mo kailangang mamatay muna bago ka tawaging santo dahil lahat ng taong sumusunod sa utos at nakikinig sa katwiran ng Dios ay tinatawag ng Bibliya na mga Banal o Santo.

   At saan sila naroroon.

   1 Cor 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

   Ang Pope ay wala sa loob ng Iglesia ng Dios o sa english e Church of God, katunayan nasa Roman Catholic Church siya na hindi naman kailanman naging member ang mga Apostol. 😆

   Like

 4. January 19 at 1:45 pm

  i do believe po na ang mga banal din ang mga tumanggap sa ating Panginoon,, kahit na buhay pa po ang isang tao basta may relasyon sya sa Panginoon ay itinuturing syang banal.. by the way po ilocano po ba kayo?

  God bless.. pabisita po..

  Like

  • kaspangarigan
   January 19 at 2:34 pm

   Hindi ito basta pagtanggap kundi pagsunod sa kalooban ng Dios.

   Mt 7:21 Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

   May wrong notion kasi na basta tinanggap ay ligtas na at wala na siyang gagawin.

   Jas 2:14 Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na siya’y may pananampalataya, nguni’t walang mga gawa? makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?

   Jas 2:17 Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili.

   Ang mga banal ay nasa loob ng Iglesia na si Cristo mismo ang ulo.

   1 Cor 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

   Kung kasama ang sinoman sa nagsisitawag sa bawa’t dako, e banal nga!

   Ilocano nga ako from Binalonan Pangasinan.

   Thanks for the visit.

   Like

 5. February 3 at 10:47 pm

  ano po ang religion nio? iglesia ni cristo po ba?

  Like

  • kaspangarigan
   February 3 at 11:04 pm

   Sa iglesia ni cristo si Cristo ay tao.

   Sa simpleng argumento si Cristo ay nagkatawang tao kaya hindi siya tao kundi Siya’y isang Dios.

   Ang religion ko ay yung binabanggit sa Bibliya na religion mismo ng mga Apostol.

   1 Cor 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

   Ito yung inusig ni San Pablo bago siya naging kaanib.

   Gal 1:13 Sapagka’t inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios:

   At pinagbilinan ang mga tao kung ano ang dapat ugaliin sa loob ng bahay ng Dios.

   1 Tim 3:15 Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

   Religion na itinayo mismo ni Cristo.

   Ps 127:1 Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo: malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay.

   Ang iglesia ni cristo ay itinayo ng tao hindi ng Dios.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: