Home > Kaalaman > Baboy

Baboy

Mayroong pataan sa atin ang kasulatan na tayo’y maging alerto at huwag magpadaya sapagka’t ang Diablo ay gumagala.

1 Pet 5:8 Kayo’y maging mapagpigil, kayo’y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya:

Mayroon din namang sinasabi na ang anghel ng Panginoon ay naka-palibot sa kanyang mga tinatawag na mga anak.

Ps 34:7 Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kaniya, at ipinagsasanggalang sila.

Alam niyo ba na si Satanas ay mahilig mag-appear sa presence ng Dios?

Sa araw nang pagparoon kasi ng mga anak ng Dios upang humarap sa Panginoon, si Satanas palibhasa’y pasaway ay nakiparoon din kahit di naman siya invited. Si Satanas ay isang kantanod na ang ibig sabihin ay di inbitadong panauhin.

Job 2:2 At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nanggaling? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.

At alam niyo rin ba na ang mga kampon ni Satanas ay hindi agad nagdidis-appear kahit nasa harap nila si Cristo? Sa katunayan nga nakikipag-usap at nakikiusap pa sila. Katulad na lang ng mga demonyong ito na pumasok sa katawan ng isang lalaki na taga Gadareno sa tapat ng Galilea.

Luke 8:28 At nang makita niya si Jesus, siya’y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan.

Luke 8:30 At tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Pulutong; sapagka’t maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya.

Pagkatapos na ang demonyo ay pumasok sa tao, walang ibang paraan kundi ang magpasakop sa Dios at  sumalangsang sa diablo para ito ay lumabas sapagkat malibang sila’y pahintulutan  ay hindi sila magsisilabas.

Luke 8:32 Doon nga’y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila’y magsipasok sa mga yaon. At sila’y pinahintulutan niya.

Luke 8:33 At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod.

Ang baboy na nagbabalik muli sa paglulubalob sa pusali pagkatapos mahugasan ay ayaw sa diablo nguni’t ang tao gustong gusto ito.

Sa sitwasyong ito na ang mga demonyo ay nakikisalamuha sa Dios at sa tao, ano nga ba ang magagawa ng tao para siya’y makatakas sa mga pain at tukso nito?

Jas 4:7 Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa’t magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo.

Advertisements
Categories: Kaalaman Tags: , , , , ,
 1. Joe
  January 22 at 3:25 pm

  🙂

  Like

  • kaspangarigan
   January 23 at 1:40 am
 2. January 23 at 6:08 am

  wwahaha, ganun nasa baboy ang demonyo?!! toinks!!

  Like

  • kaspangarigan
   January 23 at 10:06 am

   Ayaw nga nila. Di nila carry. 😆

   Like

 3. January 24 at 1:28 am

  wow, kaspangarigan ang galing naman nitong Diablo at Demonkings mo na entry with supporting verses pa.

  i see your point.

  anyway, ang hindi ko lang makuha is bakit Baboy ang title?

  related ba ang title mo sa H1N1 na virus or ung hindi pueding kainin ang baboy or something else.

  curious lang po.

  napadaan lang…

  Like

  • kaspangarigan
   January 24 at 1:56 am

   Mas bida kasi yung baboy na tumanggi sa diablo kaysa tao na tinatanggap ito.

   At ang baboy ay hayop pero may taong ipinanganak na talagang mga hayop. 😦

   2 Pet 2:12 Datapuwa’t ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol.

   Puede namang kainin ang baboy wag lang may sakit.

   Mat 15:17 Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?

   Si San Pedro nga dati ay hindi kumakain ng baboy pero inutusan siyang kumain na pati nang mga dating bawal kainin.

   Acts 11:7-9 At nakarinig din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, Magtindig ka, Pedro; magpatay ka at kumain. Datapuwa’t sinabi ko, Hindi maaari, Panginoon: sapagka’t kailan man ay walang anomang pumasok sa aking bibig na marumi o karumaldumal. Nguni’t sumagot na ikalawa ang tinig mula sa langit, Ang nilinis ng Dios, ay huwag mong ipalagay na marumi.

   Like

 4. yiN
  January 24 at 3:47 am

  Hehe, galing naman, parang kakaposte ko lang tas tungkol kay satanas din entry mo uncle. Salamat sa blog mo, basta. Che!

  Like

  • kaspangarigan
   January 24 at 2:32 pm

   Salamat sa pagdalaw mo Yin.

   Like

 5. wes
  January 24 at 5:26 am

  Pastor po kayo ano po?

  Like

  • kaspangarigan
   January 24 at 2:29 pm

   Ay, hindi po ako Pastor. Di rin po Pari. 😆

   Isa lang po akong may pananampalataya kay Cristo at nagsusumikap na maabot ang kanyang ipinakitang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang Ama na nasa langit.

   Heb 11:1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.

   Pananampalataya na dapat ay may kasamang gawa.

   Jas 2:14 Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na siya’y may pananampalataya, nguni’t walang mga gawa? makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?

   Jas 2:17 Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili.

   Ang katunayan na ikaw ay may pananampalataya sa mga bagay na di mo nakikita ay ang iyong mga gawang pagsunod sa mga utos dahil tinatanaw mong may kapanatagan ang pagasa sa buhay na walang hanggan. Gaya naman ng Dios na ang ebidensiya sa mga bagay na di nakikita ay ang kanyang mga gawa.

   Halimbawa nang mga gawa ng Dios na di nakikita ay ang mga ito: anghel, espiritu, paraiso, isip, hangin at marami pang iba.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: