Home > Kaalaman > Bayad

Bayad

Nakakita ka na ba ng tao na nagtrabaho o namigay ng isang mahalagang bagay na walang bayad?

1 Cor 2:12 Nguni’t ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios.

Kaya nga, ang isang lingkod ng Dios  ay may utos na gumawa ng walang bayad at walang hinihintay na kabayaran sa kanyang mga ginagawang pagpapagal. Ang karapatang magkasal, magbinyag, magpagaling ng may sakit at pati ang may kinalaman sa patay ay tinanggap sa Dios nang walang bayad. Hindi ba may bayad lahat nang yan ngayon? Kung nag-aral ka ng 8 taon at ikaw ay nagbayad yan ay galing sa espiritu ng sanglibutan at hindi sa espiritung mula sa Dios.

Mt 10:8 Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Biro mong mapagaling ka sa sakit mong kanser, palagay ko lahat ng kayamanan mo ibibigay mo sa mga Apostol. Ngunit ang mga Apostol ay nagsiyaon na walang kinuhang anoman sa mga Gentil at sa hindi nila kapananampalataya.

3 Jn 1:7 Sapagka’t dahil sa Pangalan, ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anoman sa mga Gentil.

Malibang sila’y umanib dahil sa pagtanggap sa salita ng katotohanan ay wala silang karapatan na mag-abuloy sa Iglesia na siyang utos sa mga kaanib ng Iglesia ng Dios lamang.

2 Cor 9:7 Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

Gal 6:6 Datapuwa’t ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti.

Salamat sa libreng hosting ng wordpress at naibabahagi ko ng libre ang mga salita ng Dios  at hindi mo na kailangang magbayad.

Ang inyong Iglesia ba ay tumatanggap ng pera o anomang donasyon na galing sa labas ng Iglesia o nagpapabayad kapalit ng basbas ng Panginoon? Ang mga gumagawa ng ganoon ay mga walang unawa sa kalooban ng Dios. Ano mang bagay na galing sa marumi ay karumal dumal sa Dios.

2 Cor 6:17 Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, At kayo’y aking tatanggapin,

Kung ang ibinili ng pagkain ay galing sa sugal, nakaw at kawalanghiyaan, huwag mo itong kainin. Mabuti pa na ikaw ay magutom sapagka’t:

Prov 10:3 Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: nguni’t kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama.

Advertisements
 1. January 29 at 1:39 am

  Thanks for the visit. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita

  Like

  • kaspangarigan
   January 29 at 1:48 am

   Purihin natin ang Dios. 😛

   Ps 95:2 Tayo’y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat, tayo’y magkaingay na may kagalakan sa kaniya na may mga pagaawitan.

   Ps 100:4 Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan.

   Phil 4:6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

   Col 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo’y mangagpuyat na may pagpapasalamat;

   Like

 2. January 29 at 5:29 am

  Maraming salamat sa iyo at ako ay nakakapagbasa ng mga aral mula sa salita ng Diyos.

  God Bless!

  Like

  • kaspangarigan
   January 29 at 10:34 am

   Dalangin ko rin po na maliban sa pagbabasa at pagkaalam ng mga aral ay maisabuhay din po natin ito.

   Jas 4:17 Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito’y kasalanan sa kaniya.

   At alam ko naman po na ito’y inyong ginaganap at hindi lang pumasok sa tainga at agad na lumabas sa kabila.

   Jas 2:26 Sapagka’t kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.

   Mabuhay po kayo!

   Like

 3. January 29 at 5:57 am

  amen! 🙂

  Like

 4. January 29 at 8:56 am

  tama po kayo at kung titignan po natin ang scripture si God ay laging nagagalak sa mga volunteers. ung tipong hindi naghahangad ng kapalit. kahit po sa pagbibigay hindi hinahangad ng Panginoon na tayo ay magbigay dahil sa gusto nating may bumalik sa atin kundi magbigay tayo dahil sa pagmamahal natin at hindi sa blessings.

  Like

  • kaspangarigan
   January 29 at 11:07 am

   Ang charity ay utos ng Panginoon sa iyo ring kapakinabangan.

   Prov 19:17 Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli.

   Dapat nating malaman na magbigay ka man at hindi ay hindi mo Siya madadagdagan o mababawasan.

   Ang benificiary ay walang iba kung hindi ang iyong sarili mismo at hindi ang Dios o ang dukha na iyong binigyan.

   Dapat nating tandaan na tayo ay hahatulan ayon sa ating mga gawa at malinis na budhi. Sa ganito ring paraan ang mga dukha ay hahatulan.

   Like

 5. January 29 at 12:37 pm

  Yung mga nurses ilang buwan silang volunteers! jejejejejeje

  Like

  • kaspangarigan
   January 29 at 1:10 pm

   May mga nurses kasing volunteers dahil requirements sa School, proyekto ng kumpanya or puede ring binayaran ng isang mayaman na may magandang kalooban.

   Ang importante kasi sa charity works ay yung intention. Malinis at walang dungis dapat ang iyong paggawa.

   Jas 1:27 Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan.

   Hindi puede yung sugarol na gamitin ang napanalunan sa charity. Dapat walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan bago magkawanggawa. 😆

   Like

 6. January 29 at 1:39 pm

  ayos ‘tong blog mo.

  pambihira ang mga taong may lakas ng loob na magpahayag ng salita ng Diyos.

  Like

  • kaspangarigan
   January 29 at 1:52 pm

   Sabi kasi ng kasulatan, ang salita ng Dios ay dapat ipagsigawan sa mga bubungan.

   Mt 10:27 Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay sabihin ninyo sa kaliwanagan; at ang narinig ninyo sa bulong, ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan.

   Lk 12:3 Kaya nga, ang anomang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid, ay ipagsisigawan sa mga bubungan.

   Sa bubungan kaunti lang ang makakarinig ng boses ko pero dito sa internet worldwide ang nagbabasa. 😆

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: