Home > Kaalaman > Texting

Texting

Maraming paraan para maiparating natin ang ating gustong sabihin sa kapwa tao. At ang isang paraan ay ang makabagong teknolohia ng Cellphone – ang texting.

Pagdating sa pananampalataya, maaari ba nating gamitin ang texting para maiparating ang kanyang salita? Sa isang maikling tanong, papaano ba tumatawag ang Dios ng mga tao?

2 Thess 2:14 Sa kalagayang ito’y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo.

Ano ba yung evangelio ni Cristo? Hindi ba yan yung kanyang mga sinabi na naitala sa Bibliya na siyang salita ng Dios.

Jn 12:49 Sapagka’t ako’y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain.

Pagkamatay ni Cristo, ang mga Apostol din naman pagkatanggap ng espiritu santo ay nangaral ng mga salitang walang sukat na hindi mapapasubalian ninoman.

Jn 3:34 Sapagka’t ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka’t hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat.

At ang lahat na nagiibig na sumunod at mangangaral ng evangelio ay dapat mangabuhay sa pamamagitan ng evangelio.

1 Cor 9:14 Gayon din naman ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng evangelio ay dapat mangabuhay sa pamamagitan ng evangelio.

Papaano kung ang nag text sa iyo ay alam mong liko at hindi isinasabuhay ang evangelio, babaliwalain mo ba ang salita ng Dios? Well, depende yan sa tatanggap at babasa ng text message.

Jn 3:20 Sapagka’t ang bawa’t isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa.

Jn 3:21 Datapuwa’t ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios.

Sumaiyo nawa ang liwanag ng Dios, ang iyong maningning na ilaw sa kadiliman.

1 Jn 1:5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo’y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya’y walang anomang kadiliman.

Katapustapusan, sinoman ang sa iyo’y nagtext, ito ang sigurado, ang salita ng Dios ay mabisa at makapangyarihan.

Lk 1:37 Sapagka’t walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan.

Pangsaway kasi ang salita ng Dios sa mga pasaway at nakakapagpatibay naman sa mga taong may pananampalataya.

Advertisements
 1. February 1 at 4:17 am

  Itinutulak mo ba ako papalayo sa blog mo dahil puro bible verses? Wahahahaha.

  Hello hello Kaspa! Pag nagtext saken ang Dios, aba ewan ko nalang. Hahaha. 😛

  Like

  • kaspangarigan
   February 1 at 4:42 am

   Ha? Ikaw ba yung nasa John 3:20 na napopoot sa ilaw?

   Dapat doon ka sa John 3:21.

   Hindi na text itong ginagawa Niya sa iyo, call na ito unlimited pa! 😆

   Like

 2. February 1 at 8:02 am

  pdaan po=)

  anu po bng religion nyu at bout bible plge s blog nyu?=)
  pra skin my takot kalng s knya isa n yong mahigpit n pnnampalataya=)

  Like

  • kaspangarigan
   February 1 at 8:27 am

   Kung sa Dios ka dapat ang religion mo ay iyong nakasulat sa Bible mismo na itinayo ni Cristo na siyang pinanatilihan ng mga Apostol.

   1 Cor 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

   Ang sabi ng mga Apostol.

   1 John 1:3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo:

   At ang mga religion na itinayo ng tao ay walang kabuluhan.

   Ps 127:1 Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo: malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay.

   Tama yung sabihin mong may takot sa Dios pero dapat mong alamin yung ayaw at gusto niya para kung gagawin mo pa lang dahil sa takot ay mapipigilan ka. Mayroon kasing kusang pagpapakababa na karumal dumal sa Dios.

   Col 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman,

   Gaya rin yan nang mga nagsasabing mahal nila asawa nila pero ayaw nung asawa nila na maglasing sila eh inom pa rin ng inom. Mas mahal niya kasi sarili niya dahil sa bisyo. 😆

   Sori kayedee, napahaba sagot ko.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: