Home > Kaalaman > Heart

Heart

We can not hide anything from God. Aside from the eyes looking at us from a distance, He knows anything about us through the heart.

Jeremiah 17:9 Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam?

He knows the heart of a man including that of the angels.

Ezekiel 28:16 Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw ay nagkasala: kaya’t inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Dios; at ipinahamak kita, Oh tumatakip na kerubin, mula sa gitna ng mga batong mahalaga.

Ezekiel 28:17 Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan; iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan: aking inihagis ka sa lupa; aking inilagay ka sa harap ng mga hari, upang kanilang masdan ka.

Even Satan who said in his heart he likes to be the Most High was not kept in secret.

Isaias 14:13-14 At sinabi mo sa iyong sarili, Ako’y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios; at ako’y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan: Ako’y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; ako’y magiging gaya ng Kataastaasan.

What on earth that we can do that He can’t see? Nothing, nothing but nothing. How about us humans? How do we know if that man has a pure & clean heart.

For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Also, for from within, out of the heart of men, bringeth forth righteousness, faith, love, peace.

Proverbs 27:19 Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao.

This is applicable when the motive is brought out in the open coming from the truth within. What if the truth is concealed? Heard of the word betrayed by the heart?

Song of Solomon 5:2 Ako’y nakatulog, nguni’t ang aking puso ay gising: ang tinig ng aking sinta ang siyang tumutuktok, na kaniyang sinasabi, pagbuksan mo ako, kapatid ko, sinta ko, kalapati ko, sakdal ko: sapagka’t ang aking ulo ay basa ng hamog, ang aking mga kulot na buhok ay ng mga patak ng gabi.

Denial won’t even help because the eyes of the heart clearly see things in the open.

Ephesians 1:18 Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pagasa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kaniyang pamana sa mga banal,

This mystery is great; but I am speaking with reference to man and woman.

Women falls under this category who during courtship, though saying not, are betrayed mostly by their heart.

Advertisements
 1. February 3 at 1:03 pm

  very desperate talaga den treacherous ang heart.

  Like

  • kaspangarigan
   February 3 at 1:10 pm

   mismo. 😆

   Like

   • February 4 at 2:08 am

    are you a priest????

    Like

   • kaspangarigan
    February 4 at 2:24 am

    Ay hindi po ako priest.

    Lk 6:40 Hindi higit ang alagad sa kaniyang guro: datapuwa’t ang bawa’t isa, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kaniyang guro.

    Ngunit mayroong mga nagsisipagnasang maging mga guro datapwa’t ang karamihan ay mga pantas sa kanilang sarili. May mga pari ganyan kundi man lahat. Nawa’y hindi ako mapabilang sa mga yaon sa awa at tulong ng Dios.

    1 Tim 1:7 Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan.

    Mga pari nga ang aking iniiwasan kung may maituturo man yan e kakaunti lang.

    Lk 20:46 Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila’y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan;

    Like

 2. February 3 at 2:04 pm

  hello po, ayos tong mga verses from the bible, ndi na po ako masyadong nakakapag basa ng bible pero i think sa tulong po ng blog niyo, I can feed my spiritual hunger.. thanks po! ^__^

  Like

  • kaspangarigan
   February 3 at 10:54 pm

   Umaasa akong lalo kang mapalapit at tawagin kang anak ng Dios.

   Add na din kita dito sa blog ko.

   Like

 3. February 4 at 4:01 am

  heart… 🙂 anu nga ba mas magndang pairalin, puso o utak??!

  Like

  • kaspangarigan
   February 4 at 4:38 am

   May kautusan kasi na nasusulat sa puso. Halimbawa (hindi ikaw ito ah, sample lang) alam mo na may asawa pero sabi ng puso mo, mahal mo. Ano ba ang kautusan? Assuming na hindi mo alam ang kautusan pero sa puso mo’t isipan mali.

   Rom 2:15 Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa’t isa);

   Katwiran ng isip: e mas mahal daw niya ako kaysa asawa niya.

   Hindi ang gusto mo ang masunod kundi ang kalooban ng Dios.

   Eph 6:6 Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao; kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Dios;

   Pabor man o hindi sa iyo, dapat ang kalooban ng Dios ang masusunod.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: