Home > Pakikisama > Bayan

Bayan

Ano ba ang tinatawag na bayan ng Dios?

Ito ba yung tinatawag na mga Israel na sa kasalukuyang panahon e mga nangamatay nang lahat?

Lk 20:38 For He is not the God of the dead but of the living, for all live to Him.”

Atin ngang alamin kung sino-sino ang mga nasa bayan ng Dios, iwanan muna natin yung mga patay na bagama’t nangabubuhay sa Kanya. Kung ikaw ay magtatayo ng sarili mong bayan, kanino mo ito ipapangalan?

2 Chron 7:14 if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.

Biruin mo, andito ka pa lang sa lupa ay ipatatawad na ang kasalanan mo bagama’t ito’y conditional dahil sa salitang “kung”. At ano ang tinatawag na bahay ng Dios?

1 Tim 3:15 but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.

Kaya naman noon, ganito ang sabi ni Pablo sa mga kumakain at umiinom sa loob ng Iglesia ng Dios.

1 Cor 11:22 What! Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you.

Ito rin ang Iglesia na kanyang inusig at pinagpapatay bago siya naging kaanib.

Gal 1:13 For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it.

Kalabisan pa siguro kung sasabihin ko pa rito kung sino ang nagtayo ng Iglesia ng Dios e alam naman nating lahat na si Cristo Jesus ang nagtayo niyan sa utos ng Ama.

John 12:49 For I have not spoken on My own authority; but the Father who sent Me gave Me a command, what I should say and what I should speak.

Tanong: Bakit maraming church na iba at sa kung sino-sinong pangalan? Sabi nga nung iba, what’s in a name? Hindi puedeng ang pangalan ay Iglesia ni Cristo dahil anak din Siya ng Ama na katulad din naman natin. Maliwanag ang sabi ng Dios na ang kanyang bayan ay tinatawag sa kanyang Pangalan. Subukan mo ngang isunod yung apelyido ng anak mo sa kumpare mo? Kung sa tao hindi maganda, sa Dios pa kaya? Ang pangalan ay importante sa Dios.

Ps 127:1 Unless the LORD builds the house, They labor in vain who build it; Unless the LORD guards the city, The watchman stays awake in vain.

Pero ayaw kong humatol tungkol diyan baka kasi mag-usukan ang mga ilong na parang dragon ang mga nasa ibang religion, pero pansinin ninyo ito mga kapatid.

1 Cor 5:13 But those who are outside God judges. Therefore “put away from yourselves the evil person.”

Sino ba ang mga nasa labas ng Iglesia na hahatulan ng Dios? Bakit yun bang mga nasa loob di na Niya hahatulan?

Rom 6:14 For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace.

Rom 6:15 What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not!

Ang biyaya ay makapaghahari lamang sa isang tao sa pamamagitan ng katuwiran nang sa gayon ito’y mananatili sa kanya at hindi maiwawala. Kung nasa katuwiran ka kasi, panis ang kautusan. Huwag mong gawin ang kautusan at lalabas na wala ka sa katuwiran.

Rom 5:21 so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.

Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Umanib kayo kung saan naroon ang katuwiran at biyaya na sa loob lamang ng Bayan ng Dios matatagpuan na si Cristo ang ulo at tayo naman ang katawan sapagka’t ang nasa labas ng iglesia, Dios Ama ang humahatol.

Rom 12:9 Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.

Advertisements
 1. February 6 at 12:54 pm

  anyone who serves Him heartily will be called his own!!!

  Like

  • kaspangarigan
   February 6 at 11:11 pm

   Tama ka, pero marami ang nangagsasabing ako’y sa panginoon datapwa’t ikinakaila sila ng kanilang mga gawa.

   Rom 16:18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.

   Like

 2. February 6 at 4:26 pm

  kapayapaan sa mundo..

  Like

  • kaspangarigan
   February 6 at 11:02 pm

   Nasain mo hindi ang kapayapaan sa mundo na puro kapighatian kundi ang kapayapaang na kay Cristo.

   Jn 14:27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

   Jn 16:33 These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

   Like

 3. February 7 at 6:33 am

  Opo nga..ang daming church na iba iba ang beliefs.. Minsan pinagsisimulan pa ng away o misunderstandin..

  kelan kaya mag kakaisa ang lahat??

  llama

  Like

  • kaspangarigan
   February 7 at 6:51 am

   Malabo yatang mangyari na magkaisa. May kanya kanyang motive kasi ang mga religion. Karamihan ay pakinabang.

   Kahit nga sa wakas ng mundo ang mga masasamang tao ay mananatili sa kanilang pagiging masama.

   Rev 16:9 At nangasunog ang mga tao sa matinding init: at sila’y namusong sa pangalan ng Dios na may kapangyarihan sa mga salot na ito; at hindi sila nangagsisi upang siya’y luwalhatiin.

   Kung yung nasusunog na ay ayaw bumitaw, mabibitawan kaya nila ang kapangyarihan, kayamanan at ang karangalan na kanilang tinatamasa sa ngayon?

   I doubt it. 😆

   Like

 4. yiN
  February 7 at 11:39 am

  Ayoko sana magkomento ankol, wala akong ma-bra-brag o mai-se-share kasi di nga man ako perpekto pero salamat sa mga poste mo, tagal ko na dito sa pampanga di na ko nagbabasa ng bible since. Pero vivid pa rin sa isip ko mga nabasa ko noon at tinuro nung haiskul. =p

  Like

  • kaspangarigan
   February 7 at 12:54 pm

   Oks lang yin.

   Yung pagdalaw mo rito ay isa nang malaking karangalan.

   Dadalaw-dalawin din kita, ihanda mo lang meryenda ko. 😆

   Like

 5. February 8 at 1:30 am

  ang bayan ng Dios ay hindi lamang Israel.. Israel refers to those who have accepted Him. In short, His people..

  Like

 6. kaspangarigan
  February 8 at 1:47 am

  Dalawa nga yan. Yung pagtutuli ang Israel at ang di pagtutuli ay ang mga Gentil na kung saan tayo nabibilang o nasasakupan.

  Rom 2:25 Sapagka’t ang pagtutuli’y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa’t kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli.

  Rom 2:26 Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli?

  1 Cor 7:19 Ang pagtutuli ay walang anoman, at ang di pagtutuli ay walang anoman; kundi ang pagtupad sa mga utos ng Dios.

  Pero nasaan ba ang bayan o bahay ng Dios? Hindi ba nasa bayang tinatawag sa kanyang Pangalan?

  1 Tim 3:15 Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  Puede ba rito ang partial acceptance? Dapat kung inaksep mo Siya, hindi ba marapat na nasa loob ka ng Kanyang bayan, ang Iglesia ng Dios?

  1 John 1:3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo:

  Like

  • February 9 at 6:30 am

   gaano po ba kahalaga ang pagpapatuli.. is it something na literal o may ibig sabihin pa po..

   pabisita..

   Like

   • February 9 at 7:29 am

    Ang literal na tuli ay utos na panglaman bagama’t di ito kinakailangan upang maging sakdal.

    Rom 2:27 At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi baga hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan?

    Rom 2:29 Datapuwa’t siya’y Judio sa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu hindi sa titik; ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Dios.

    Acts 15:5 Datapuwa’t nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Fariseong nagsisampalataya na nangagsasabi, Kinakailangang sila’y tuliin, at sa kanila’y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises.

    Nguni’t ganito ang hatol sa mga Gentil na gustong magbalik loob na hindi mga tuli.

    Acts 15:19 Dahil dito’y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga Gentil ay nangagbabalik-loob sa Dios;

    Acts 15:20 Kundi sumulat tayo sa kanila, na sila’y magsilayo sa mga ikahahawa sa diosdiosan, at sa pakikiapid, at sa binigti, at sa dugo.

    Hindi man tuli sa ari pero tuli sa puso ang mahalaga ay ang pagsunod sa Dios.

    1 Cor 7:19 Ang pagtutuli ay walang anoman, at ang di pagtutuli ay walang anoman; kundi ang pagtupad sa mga utos ng Dios.

    Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: