Home > Pakikisama > Magkaisa

Magkaisa

Ang mabuti ba at masama ay puedeng magkaisa?

Ang masasama ay nagkakasundo sa isang masamang adhikain katulad ni Herodes at ni Pilato na dating magkaaway ay naging magkakampi laban kay Cristo.

Luke 23:10 And the chief priests and scribes stood and vehemently accused Him.

Luke 23:11 That very day Pilate and Herod became friends with each other, for previously they had been at enmity with each other.

Gayon din naman na ang mabuti ay hindi puedeng makipagkasundo sa mga gawang masasama.

2 Cor 6:14 Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?

Pero puedeng mangyari na ang dating masama sa kawalan niya ng pagkaunawa ay magtamo ng kahabagan at maging mabuting lingkod ng Dios katulad ni San Pablo.

1 Tim 1:13 although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man; but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.

Sa kanyang pagkaalam na ang religion ng mga Judio ay totoong sa Dios ay pinagpapatay, ibinilanggo at pinag-usig niya ang mga kaanib ng Iglesia ng Dios.

Gal 1:13 13 For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it.

Acts 22:4 I persecuted this Way to the death, binding and delivering into prisons both men and women,

Acts 22:5 as also the high priest bears me witness, and all the council of the elders, from whom I also received letters to the brethren, and went to Damascus to bring in chains even those who were there to Jerusalem to be punished.

Hanggang sa siya’y tawagin ni Cristo sa kaniyang paglalakbay malapit sa Damasco, biglang nagliwanag sa kanyang palibot hatid ng isang ilaw mula sa langit na katulad ng sa kidlat.

Acts 9:4 Then he fell to the ground, and heard a voice saying to him, “Saul, Saul, why are you persecuting Me?”

At magmula ng araw na yaon, si Pablo ay naging ministro ni Cristo sa mga Gentil.

Rom 15:16 That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Spirit.

Kaya kung masama ka man ngayon, tara na, kahit sino ka man o ano ka man dati, may pagasa ka pang maging alagad ni Cristo.

Advertisements
 1. February 18 at 4:45 am

  yeah… we all have the chance to change!!

  Like

  • kaspangarigan
   February 18 at 5:39 am

   Oo naman. 😆

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: