Home > Pakikisama > Kahirapan

Kahirapan

Ang sumpa ng Panginoon ay matatamo ng mga hindi sumusunod sa kanyang mga utos.

Deut 28:15-18, 20 But it shall come to pass, if thou wilt not hearken to the voice of the LORD thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day; that all these curses shall come upon thee, and overtake thee: Cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field. Cursed shall be thy basket and thy store. Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep. The LORD shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke, in all that thou undertakest to perform, until thou shalt be destroyed, and until thou shalt perish quickly; because of the wickedness of thy doings by which thou hast forsaken me.

Kabalintunaan ng sumpa ay ang pala naman sa mga taong sumusunod sa kanyang mga salita.

Deut 28:1-9 And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently to the voice of the LORD thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day; that the LORD thy God will set thee on high above all nations of the earth: And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken to the voice of the LORD thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy cattle, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The LORD shall cause thy enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways. The LORD shall command the blessing upon thee in thy store-houses, and in all that thou settest thy hand to: and he shall bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee. The LORD shall establish thee a holy people to himself, as he hath sworn to thee, if thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, and walk in his ways.

Nguni’t papaano kung ang tao ay hindi marunong sumunod sa kahit isang napaka-simpleng utos na kagaya nito.

I Tim 2:9-10 In like manner also, that women adorn themselves in decent apparel, with modesty and sobriety; not with broidered hair, or gold, or pearls, or costly array, But (which becometh women professing godliness) with good works.

Mga Pari at Pastor ay hindi kayang ipatupad ito. Tumingin ka sa paligid kung saan ikaw ay sumasamba at tiyak makakakita ka ng mga malalaswang kasuotan ng mga babae. Subukin nilang ipatupad ang palda na “below the knee” at blouse na hindi litaw ang dapat makita, sigurado akong malalagasan sila ng miyembro.

Ang kahirapan ay dulot ng hindi pagsunod sa mga utos ng Dios at hindi pagtalima ng mga taong binigyan niya ng kayamanan sa mundong ito. Mas iniibig kasi nilang gawin ang kanilang sariling gusto kaysa gusto ng Dios na kanilang gawin.

I Tim 6:17-19 Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy; That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate; Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

Ang pagtulong at pagtalima ay isang gawaing panghabang-buhay. Sa ganito tayo makakaahon sa kahirapan ng mundo at makakatakas sa galit ng Panginoon.

Advertisements
 1. February 28 at 7:58 am

  Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the LORD Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it (Malachi 3:10)

  jan po maraming hindi makasunod sa atin ๐Ÿ˜‰

  Like

  • kaspangarigan
   February 28 at 12:51 pm

   Utos lang yan sa Israel dahil sa kanilang pagsamsam sa mga karatig bayan.

   Heb 7:5 At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama’t ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham:

   Heb 7:11 Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka’t sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron?

   Heb 7:12 Sapagka’t nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.

   At ang bagong kautusan ng saserdoteng si Cristo ay ito.

   2 Cor 9:7 Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

   Kung ang inyong Pastor at Pari ay ipinatutupad pa ang 10% na tithes, sila ang mga nagsisipagnasang maging mga guro datapwaโ€™t mga walang unawa.

   1 Tim 1:7 Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan.

   Like

 2. February 28 at 11:33 am

  poverty is not a hindrance to serve God!

  Like

  • kaspangarigan
   February 28 at 12:56 pm

   Oo naman, mga walang anoman nga ang karamihang tinatawag ng Dios.

   1 Cor 1:26 Sapagka’t masdan ninyo ang sa inyo’y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag:

   1 Cor 1:27 Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;

   1 Cor 1:28 At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga:

   1 Cor 1:29 Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios.

   Like

 3. March 2 at 10:05 pm

  hello po kuya,

  thanks a lot for visiting my and commenting on my blog. I really appreciate it. Very inspiring po ang mga articles nyo dito about spirituality. Sure po kuya, we can exlink .I’ll add you on my blogroll after this and it will be an honor if you’ll add mine too.thanks po and more power!

  Like

  • kaspangarigan
   March 2 at 10:28 pm

   It’s an honor too. Thanks for visiting my blog. Adding you reminds me to visit you from time to time. ๐Ÿ˜›

   Like

 4. March 13 at 11:00 am

  Great site you have here.
  Will definitely bookmark it.
  Thanks!

  Like

  • kaspangarigan
   March 13 at 3:07 pm

   I am glad you like it. Thanks for the post. ๐Ÿ˜›

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: