Home > karunungan > Balita

Balita

Nasusulat, ang Dios ay nakaupo sa kanyang tinatahanang lupa bago nalagay ang mga patibayan ng lupa sa sanglibutan.

Is 40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and its inhabitants are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:

Ang mabuting balita ay nanggaling diyan sa Kanyang tahanan na sinasabi ng kasulatan na malayong lupain na tinatahanan ng Dios Ama.

Is 13:5 They come from a far country, from the end of heaven, even the LORD, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.

Jn 6:50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat of it, and not die.

Tunay na ito ay nanggaling sa langit mula sa Dios at hindi mula sa mga tao na umiibig sa mga bagay ng sanglibutan kaya naman sila’y naging mga kaaway ng Dios.

Jas 4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.

Ang mga karunungang galing sa mga aral ng sanglibutan ay pinakikinggan at tinatanggap ng mga nasa sanglibutan at ang mga aral na galing sa langit ay sa pakinig at pagtalima ng mga mamamayang ukol sa langit.

1 Jn 4:5 They are of the world: therefore they speak from the world, and the world heareth them.

Ang mga tradisyon na kinamulatan kung hindi nakasulat ay dapat itakwil. Tayo nga’y pinag-iingat sa pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali’t saling sabi ng mga tao. Ilan sa halimbawa ay ang purgatoryo, sign of the cross, ang pagtawag ng Ama sa tao, pagluhod at pagsamba kay Maria, sa mga Apostol, sa mga Anghel, sa diosdiosan at mga anito na kailan man ay hindi itinuro ng kasulatan na sambahin.

Rev 22:8 And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.

Rev 22:9 Then saith he to me, See thou do it not: for I am thy fellow-servant, and of thy brethren the prophets, and of them who keep the sayings of this book: worship God.

Col 2:8 Beware lest any man make a prey of you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

Hindi nila maunawaan na ang mabuting balita na buhat sa malayong lupain ay ang magaling na aral na siyang kapahingahan ng kaluluwa at kaligtasan sa poot na darating.

Prov 25:25 As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.

Ang mga ito nga na hindi tumatanggap sa mabuting balita ay inihambing sa isang patak ng tubig sa timba na parang alabok na nadagdag na walang timbang at nangabilang sa Dios na kulang kay sa wala, at walang kabuluhan.

Is 40:15 Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance: behold, he taketh up the isles as a very little thing.

Maging ang buong bayan na walang pagpapahalaga sa Dios ay kanyang ibinibilang na parang isang maliit na bagay na walang halaga.

Is 40:17 All nations before him are as nothing; and they are counted to him less than nothing, and vanity.

Tama ang prophesiya na hindi lahat ng tao ay makakatanggap ng aral mula sa Dios malibang siya’y tumalima sa mabubuting kaloob.

Mat 19:11 But he said to them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.

Advertisements
 1. joe
  March 1 at 4:54 am

  Bro, nag bago na po pala ang itsura ng blog nyo. Ganda po ng kinalabasan. Salamat po sa Dios sa mga karagdagang kaalaman kapatid.

  Like

  • kaspangarigan
   March 1 at 10:17 am

   Thanks Bro. sa pagdalaw. SSD.

   Like

 2. March 1 at 5:38 am

  Mat. 24:14 preah the good to all nations and the end will come.

  Like

  • kaspangarigan
   March 1 at 2:00 pm

   Tama yan. Ang evangelio ay ipangangaral sa lahat pagkatapos ay ang paghuhukom tanggapin man ng muslim o moslem, atheist, agnostics at ng mga iba’t ibang religion.

   Yan ay sa loob ng paghahari ni Cristo sa loob ng isang libong taon kasama ng mga banal.

   Rev 20:6 Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito’y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila’y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon.

   Like

 3. pruelpo
  March 1 at 1:34 pm

  Dahil sa Magandang Balita patungkol sa Diyos na buhay marami na ring naliwanagan ang buhay, nawa’y madagdagan pa Igan. Power. God bless.

  Like

  • kaspangarigan
   March 1 at 2:04 pm

   Patuloy ang paghahatid ng magandang balita, Igan. Sa ganito lamang maging tanglaw ang blog na ito patungo sa daan ng kaliwanagan buhat sa karimlan. 😛

   Like

 4. March 1 at 2:10 pm

  Magandang Umaga Kuya Kas!
  Si God lagi akong pinapaalalahanan minsan nga lang tumatalikod ako. Na-mi-miss ko na nga rin na sumamba. Minsan naaalala ko lang Siya kapag may problema ako.

  Like

  • kaspangarigan
   March 1 at 2:21 pm

   Naku delikado yan, Igan. Huwag ka sanang maging katulad ng mga ito.

   Prov 1:23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.

   Prov 1:24 Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;

   Prov 1:25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:

   Prov 1:26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;

   Prov 1:27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.

   Prov 1:28 Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:

   Prov 1:29 Sapagka’t kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: