Home > karunungan > Kampo

Kampo

Tinalakay ko sa nakaraan kong paskil ang paghahari ni Cristo at ng mga banal sa loob ng isang libong taon.

Rev 20:6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.

Maaari kasing maitanong ninyo, pupunta na ba sila at mananahan ba sila agad sa bagong langit at lupa na ginawa ng Dios?

Rev 21:1 I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth have passed away, and the sea is no more.

Sa panahong ito ay umiiral pa ang mundo at ang mga naiwang tao na paghaharian ni Cristo at ng mga banal sa loob ng isang libong taon. Ang mga banal ay pansamantalang tatahan sa kampamento ng mga banal.  Ito yung tinatawag nila sa english na “up over the broad plain of the earth” or “up on the breadth of the earth” or “over the face of the earth”. Sa katunayan ito ang sinasabi sa kasulatan na nilusob o kinubkob ni Satanas at ng kanyang mga kampon nang siya ay kinalagan matapos ang isang libong taon.

Rev 20:7 And when the thousand years have expired, Satan shall be loosed from his prison,

Rev 20:8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them to battle: the number of whom is as the sand of the sea.

Rev 20:9 And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.

Rev 20:10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.

Nguni’t bago ang mga pangyayari na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay naibulid sa dagat-dagatang apoy, ang nakapagtataka dito ay kung bakit nananatili pa rin ang mga masasasama sa kanilang sariling lakad kahit na katakut-takot na milagro na ang nagaganap.

Revelation 9:20 And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:

Revelation 9:21 Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.

Isang maliwanag na katibayan na may mga taong  ipinanganak na talagang mga hayop na hindi maaaring maglikat sa paggawa ng mga kasalanan.

2 Pet 2:12 But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption:

Advertisements
 1. March 3 at 2:02 pm

  nice one.. i really like the background perfect for the summer!!!

  Like

  • kaspangarigan
   March 3 at 2:07 pm

   Refreshing di ba? Medyo malamig ang dating. Perfect for the summer pero sana all seasons na rin. 😛

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: