Home > Pag-asa > Pari

Pari

Kakatwa at katawa-tawa ang mga Paring ito na ayaw matanong. Katunayan dini-delete nila yung mga comment ko sa kanilang mga blog.

Pansinin ninyo ang mga comment nila sa blog ninyo. Ni hindi sila makapagturo. Dapat ninyong malaman na ito ang katangian ng isang mangangaral ng Dios.

1 Pet 3:15 Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa’t tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni’t sa kaamuan at takot:

Ano ba mga takot ba kayo at ayaw ninyong matanong? o ayaw lang ninyong sagutin baka mabuking kayo na wala talaga kayong alam. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan sa mga katulad ninyong lingkod ng Dios.

Lk 21:14 Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot:

Lk 21:15 Sapagka’t bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit.

Papaano kayong masasalangsang o matututulan kung ayaw ninyong matanong? Mas gusto yata ninyo sa parokya ninyo kayo magdadadaldal dahil gusto ninyo ng bayad muna bago aral. 😆

Mt 10:8 Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Rom 8:32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay?

Walang halaga ang Bibliya sa inyo, mga tinamaan kayo ng magaling. Ang kasulatan ay ginagamit sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, kasama na pati kayong mga bulaang Pari na dapat turuan sa katuwiran.

2 Tim 3:16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

Tunghayan ninyo ang comment ng isang Pari sa isang blog.

“di lahat ng matalino mahusay makipagkapwa tao, minsan mas nalalamangan nga siya ng di kasing-talino nya. and believe it or not, sa panahon ngayon marunong na ring mambola ang mga bobo. marunong na nga ring manloko.”

Sheet @#$$%, you can do better than that, fader? Pari ka, dapat makita nila ang Dios sa iyo. Mas maganda siguro kung na-quote mo ito na isang salita ng Dios kaysa sa salita mong walang kabuluhan.

Heb 13:5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka’t siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.

Okay lang naman na maloko at madaya ka paminsan-minsan o kahit madalas.

1 Cor 6:7 Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo’y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? bakit hindi bagkus kayo’y padaya?

Isa pang tanong sa Pari.

Bakit naka-civilian attire na ang mga pari ngayon? Dati ang mga pari laging naka-sotana…

– Pangkantong sagot: Noon yun. Ikaw, gusto mo bang magswimming na naka-sotana, magbasketball na naka-sotana, manood ng Avatar na naka-sotana?

Pari ka, sasagot ka ng pangkantong sagot? Kung ang suot mo ay suot ng isang banal bakit mo naman huhubarin kong lalabas ka lang. Wala kasi kayong basehan sa pagsusuot niyan. Katunayan pinalalayo nga ni Cristo ang kanyang mga lingkod sa inyo.

Lk 20:46 Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila’y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan;

Kung magagalit kayo sa akin, natutupad lang ang sinasabi ng kasulatan.

Mt 10:22 At kayo’y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.

Ayaw kayo sa totoo? O tao bakit ka ganyan, bakit mas gusto ninyo na kayo ay niloloko ng mga nagsibaling na sa mga katha-katha ng mga tao.

2 Tim 4:4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.

2 Tim 4:5 Nguni’t ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio.

2 Tim 4:2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo.

Sa pag-delete mo ng mga tanong sa ikatututo ng iyong mga nasasakupan o blog follower ay pagsupil sa ilaw ng katuwiran at marapat kang tawagin na kaaway kaysa lingkod ng Dios.

Jn 3:20 Sapagka’t ang bawa’t isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa.

Maaaring itanong ninyo, bakit ilaw ka ba? Hindi ako yung ilaw, ayan o nasa verses, mga salita ng Dios yan na siya mong gabay at tanglaw at ilaw.

Advertisements
 1. March 8 at 8:08 am

  yeah i agree— word of god is a lamp to our roadway

  Like

 2. March 11 at 3:07 pm

  hola po kuya,

  thanks for visiting my blog. “gamhanan” means powerful and the poem i wrote there “baje nga gamhanan” means a powerful woman..it’s a funny poem that i made on how powerful a woman is on my point of view.hehehe

  about sa post na ito kuya, hala di ko akalain na ganyan ang comment ng pari.tama po kayo,sana ng quote nlng cya ng verse sa bible..so far, wala pa naman akong na encounter na paring ganito.

  Like

  • kaspangarigan
   March 11 at 3:45 pm

   Salamat at may natutunan akong bagong salita ngayon. Bahe ba ang pronounciation niyan o pronounce with silent j as in bae?

   Bigay ko sana link kung saan siya nag-comment pero huwag na lang baka sabihin niya sinisiraan ko siya.

   Anyway, thanks sa dalaw mo. 😛

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: