Home > Pag-asa > Espiritu

Espiritu

May binabanggit ang Bibliya na kapag ang tao ay namatay na, ito ay wala nang gawa, katha, kaalaman o karunungan man sa libingan na kanyang paroroonan.

Eccles 9:10 Whatever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest.

Ang espiritu at kaluluwa ng taong namatay ay nasa kamay ng Dios at ang katawan o ang laman naman ay sa kanyang pagkakatulog hanggang sa araw ng paghatol.

Job 12:10 In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.

Si Cristo nang mamamatay na ay inihabilin sa Ama ang Kanyang espiritu katulad din naman ni Esteban na isang lingkod ni Cristo na namatay sa pamamamagitan ng pagbato.

Lk 23:46 And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he expired.

Acts 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit.

Ang espiritu na nasa kamay ng Dios ay nasa Kanyang pagpapasiya katunayan isinugo pa nga Niya ang espiritu ni Elias kay Juan Bautista upang magamit niya ang kapangyarihan nito upang pabalikin ang mga tao sa Dios.

Lk 1:17 And he shall go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Nguni’t ano nga ba ang espiritu? Ito ba ay katulad ng isang tao na may laman at buto?

Lk 24:39 Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.

Ano ang katunayan na ang espiritu ay mababalik sa isang katawang natutulog o namatay? Patunay dito ang halimbawa ni Cristo sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli.

Ezek 37:5 Thus saith the Lord GOD to these bones; Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live:

Ezek 37:6 And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live; and ye shall know that I am the LORD.

Ezek 37:7 So I prophesied as I was commanded: and as I prophesied, there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone.

Ezek 37:8 And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above: but there was no breath in them.

Ezek 37:9 Then said he to me, Prophesy to the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord GOD; Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live.

Ezek 37:10 So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army.

Imposible ba kung tayo’y patayin at paghiwa-hiwalayin ang mga buto natin na kusang mabubuo sa kanyang sarili sa araw ng paghuhukom?

Rom 11:33 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!

Rom 11:36 For from him, and by him, and to him are all things: to whom be glory for ever. Amen.

God can do magic…..

You Can Do Magic Lyrics:

I never believed in things that I couldn’t see
I said if I can’t feel it then how can it be
No, no magic could happen to me
And then I saw you

I couldn’t believe it, you took my heart
I couldn’t retrieve it, said to myself
What’s it all about
Now I know there can be no doubt

You can do magic
You can have anything that you desire
Magic, and you know
You’re the one who can put out the fire

You know darn well
When you cast your spell you will get your way
When you hypnotize with your eyes
A heart of stone can turn to clay
Doo, doo, doo …

And when the rain is beatin’ upon the window pane
And when the night it gets so cold, when I can’t sleep
Again you come to me
I hold you tight, the rain disappears
Who would believe it
With a word you dry my tears

You can do magic
You can have anything that you desire
Magic, and you know
You’re the one who can put out the fire

You know darn well
When you cast your spell you will get your way
When you hypnotize with your eyes
A heart of stone can turn to clay
Doo, doo, doo …

And If I wanted to
I could never be free
I never believed it was true
But now it’s so clear to me

You can do magic
You can have anything that you desire
Magic, and you know
You’re the one who can put out the fire

You know darn well
When you cast your spell you will get your way
When you hypnotize with your eyes
A heart of stone can turn to clay
Doo, doo, doo …

You’re the one who can put out the fire
You’re the one who can put out the fire
You’re the one who can put out the fire …

Advertisements
 1. March 23 at 12:14 pm

  nice video.

  Like

  • kaspangarigan
   March 23 at 12:20 pm

   I am glad you like it. 😛

   Like

 2. March 23 at 3:17 pm

  ahm.. maitanong ko lang kaspangarigan kristiyano ka ba talaga?

  Like

  • kaspangarigan
   March 23 at 3:37 pm

   Isa sa katangian ng isang kristiyano ay ang handang sumagot sa anomang tanong na may kinalaman sa pananampalataya sa pagasang mailigtas ang isang kaluluwa.

   1 Pet 3:15 Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa’t tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni’t sa kaamuan at takot:

   Lk 21:15 Sapagka’t bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit.

   1 Jn 4:1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

   Like

   • March 24 at 8:36 am

    sa tingin ko hindi sa pagsagot ang katangian ng isang kristiyano.. sa puso at sa kilos nakikita yun at kahit ano pa mang kaalaman mo sa bibliya o sabihin natin na sobrang galing mo ay wala pa ring kabuluhan kung hindi ka marunong magmahal..

    Like

   • kaspangarigan
    March 24 at 9:15 am

    Huwag mong intindihin ang sinasabi ko, intindihin mo ang sinasabi ng mga talata sapagka’t ito ang salita ng Dios.

    Ako’y isang sukal at walang kuwentang tao na alipin lamang na nagpupumilit makasunod kay Cristo Jesus.

    Kaya may talata ang bawa’t sinasabi ko ay upang huwag masalig ang iyong karunungan sa tao kundi sa Dios.

    1 Cor 2:4-5 And my speech and my preaching was not with enticing words of man’s wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power: That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

    Ang Bibliya ay isang sagradong bagay, wala sa masasama ang makakaalam at makakaunawa rito.

    Dan 12:10 Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni’t ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni’t silang pantas ay mangakakaunawa.

    Ang pagsaway sa ikatututo ay isang paraan ng pagmamahal. Kahit si Cristo ay pinatay sa pamamaraang ito.

    Like

 3. April 5 at 3:15 pm

  Hey very nice blog!!….I’m an instant fan, I have bookmarked you and I’ll be checking back on a regular….See ya

  low cost franchise opportunities

  Like

  • kaspangarigan
   April 6 at 1:41 pm

   Thanks & see you often. I have to visit your blog too. 😛

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: