Home > Pag-asa > Sandals

Sandals

Karamihan sa mga mayayaman sa mundo ay mga hambog at mayayabang na umaalipusta ng mga mahihirap. Sila ang mga taong ang pera ay hindi kailanman naging sagabal sa kanilang pamumuhay. Tanggalin mo ang kanilang kayamanan at siguradong katapusan na ng mundo na kalimitan dala ng kahihiyan ay nagpapatiwakal.

Ang pagtanggap ba ng mabubuting bagay mula sa Panginoon ay masasabing isang magandang kapalaran? Nakabalita ka na ba ng damit at panyapak na hindi naluma sa loob ng apatnapung (40) taon? Ikaw na ang maging sagana ng kaloob na mula sa Dios.

Deuteronomy 29:5 And I have led you forty years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn out on your feet.

Ang mga lingkod ng Dios bagama’t may kaloob na hindi nasisira, ay mayroon ding dapat sariling angking tibay upang matiis ang mga dadanasin pang mga unos na darating, upang kung ito’y kanyang magawa, ay makamtan niya ang pangako ng Panginoon.

Romans 3:4 Certainly not! Indeed, let God be true but every man a liar. As it is written: “ That You may be justified in Your words, And may overcome when You are judged.

Tumanggap man sila ng mana sa paglalakbay sa ilang, sa ngayon, ay hindi pa nila natatanggap ang isang pinakamahalagang bato na kung saan ang kanilang pangalan ay nakaukit dito. Isang gantimpala na tatanggapin ng isang nagtagumpay.

Revelation 2:7 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it.

Kung ang kanilang damit ay hindi naluma at ang kanilang panyapak ay hindi naluma sa kanilang mga paa, dahil sa kasaganaan, ang ating lupang katawan pa kaya ang hindi niya magawang madagdagan ng buhay na ilalagi sa mundo?

2 Kings 20:1 In those days was Hezekiah sick to death. And the prophet Isaiah the son of Amoz came to him, and said to him, Thus saith the LORD, Set thy house in order; for thou shalt die, and not live.

2 Kings 20:2 Then he turned his face to the wall, and prayed to the LORD, saying,

2 Kings 20:3 I beseech thee, O LORD, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept grievously.

2 Kings 20:4 And it came to pass, before Isaiah had gone out into the middle court, that the word of the LORD came to him, saying,

2 Kings 20:5 Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the third day thou shalt go up to the house of the LORD.

2 Kings 20:6 And I will add to thy days fifteen years; and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria; and I will defend this city for my own sake, and for my servant David’s sake.

Iba na ang nasa loob ng pangangalaga ng Panginoon. Biro mong mamamatay na lang, dahil sa mataimtim na panalangin, madaragdagan pa ng labing limang (15) taon ang kanyang buhay? Saan ka pa?

Advertisements
 1. March 29 at 7:15 am

  Magandang araw kuya Kaspar.. Hehe, nakabalik po akong muli sa bahay ninyo..

  Tama po, maraming pagakataon na nakatingin tayo sa mga bagay na nagugunaw, upang panghawakan ng ating halaga..

  At tuwing ito ay nawawala, o nababawasan: ang pakiramdam natin ay kasama tayong nawawala, o nababawasan ng mga ito:

  Pinagpala po ang mga katulad ninyo na nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. (Mt. 5:6)

  Tangan niyo po ang isa pang sandals na nabanggit sa Ephesians 6:15

  “and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace”

  Like

  • March 29 at 10:23 am

   Welcome back Yvarro. Babalik din ako sa bahay mo para tignan ang mga bago mong maskara ng buhay. God bless. 😛

   Like

 2. March 29 at 2:32 pm

  we should live our life humbly… thanks for your post its refreshing.

  Like

  • kaspangarigan
   March 29 at 2:36 pm

   To God be the glory…

   Jer 9:23 Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag magmapuri ang pantas sa kaniyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kaniyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kaniyang kayamanan;

   Jer 9:24 Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kaniyang nauunawa, at kaniyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang-loob, kahatulan at katuwiran; sapagka’t sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: