Home > karunungan > Kabayo

Kabayo

Hindi tungkol sa mga kabayo ang tinatalakay ko dito at hindi rin mga tao na mukhang kabayo kundi ang mga kabayong sumisimbolo ng bawa’t mangyayari sa hinaharap.

Naalala ko tuloy yung theory ng mga laban sa Dios na ang tao daw ay galing sa unggoy kaso bakit may unggoy pa rin at may mga tao pang mukhang kabayo.

Seriously, ang kabayong maputi na ito ay nagpapakunwaring si Cristo at tinutukoy nito ang mga bulaang mangangaral na sa kasalukuyang panahon ay nagtatagumpay.

Rev 6:2 And I saw, and behold, a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given to him: and he went forth conquering, and to conquer.

Mk 13:22 For false Christs, and false prophets will rise, and will show signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.

Ang kabayong mapula ay kalaban ng kapayapaan na naghahasik ng mga pagtatalo at kaguluhan na nauuwi sa patayan.

Rev 6:4 And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat upon him to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given to him a great sword.

Ang kabayong maitim ay sumisimbolo ng pagiging mamahalin ng lahat ng bagay partikular na ang mga pangunahing bilihin na dulot ng mga digmaan at ng mga sakuna hatid ng nagaganap na lindol at bagyo.

Rev 6:5 And when he had opened the third seal, I heard the third living being say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.

Rev 6:6 And I heard a voice in the midst of the four living beings say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.

At ang pinakahuling magpapahamak sa lupa ay ang kabayong maputla na pinagkaloobang pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa.

Rev 6:8 And I looked, and behold, a pale horse: and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given to them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

Sa ating nananampalataya, ang mga kaganapang ito’y ibinalita sa atin ng kasulatan upang hindi na natin ikagulat datapwa’t ang mga pangyayaring ito ay pasimula lamang ng mas mahirap na pamumuhay.

Mk 13:8 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom: and there will be earthquakes in divers places, and there will be famines, and troubles: these are the beginnings of sorrows.

Sa panahong ito ng matinding kapighatian, mangagingat kayo sa inyong sarili, kayo’y ipagkakanulo, kayo’y dadalhin sa hukuman ng mga tao, papatayin at kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa pangalan ni Cristo: datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.

Mt 24:21 For then shall be great tribulation, such as hath not been since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

Mt 24:22 And except those days should be shortened, there would no flesh be saved: but for the elect’s sake those days shall be shortened.

Sunod-sunod na ang ating nararanasang pagyanig ng lupa, halos linggo-linggo ay may nagaganap na lindol sa buong mundo. Mga kaganapan na nagpapatunay sa mga sinasabi ng Kasulatan. Napapanahon na ng pagbabago, huwag ka nang magpa-delay o magpatumpik-tumpik pa, kapag nakasumpong ka ng mabuti, dapat ay gawin mo na agad.

Advertisements
 1. April 9 at 1:56 pm

  yeah we are living in the time of what the bible says as the last days!!

  Like

  • kaspangarigan
   April 9 at 10:22 pm

   Nasa last days na nga tayo.

   2 Tim 3:1 Datapuwa’t alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.

   2 Tim 3:2 Sapagka’t ang mga tao’y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan,

   2 Tim 3:3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti,

   2 Tim 3:4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios;

   2 Tim 3:5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: