Home > karunungan > Bakit May Dios?

Bakit May Dios?

Uumpisahan ko ang kasagutan sa tanong na “Bakit may Dios?”, sa pamamagitan ng isang talata sa Bibliya.

Rom 12:3 Sapagka’t sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa’t tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa’t isa.

Kaya naman ako’y mag-iisip ayon sa kaisipan ng isang tao ayon sa ibinahagi ng Dios sa bawa’t isa. Kaya’t ako’y mag-uumpisa sa isang tanong: Bakit may tao? o Bakit may ako?

Sa isang payak o ordinaryong kasagutan ay nanggaling ako sa sinapupunan ng aking ina. Sa pakikipagtalik niya sa aking ama at sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanilang “egg cell” at “sperm cell”, ako’y naging isang “fetus” at sa sa loob ng siyam (9) na buwan ako’y iniluwal at naging tao.

Jer 1:5 Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa.

Ang susunod na tanong: Saan nanggaling ang aking ama’t ina, lolo’t lola at ang mga ninuno at kanunununuan? Sino ang gumawa sa kanila sa umpisa at kaninong lahi tayo nanggaling?

Acts 17:24 Ang Dios na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa’y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay;

Acts 17:25 Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya’y nangangailangan ng anomang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay;

Acts 17:26 At ginawa niya sa isa ang bawa’t bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan;

Acts 17:27 Upang kanilang hanapin ang Dios baka sakaling maapuhap nila siya at siya’y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawa’t isa sa atin:

Acts 17:28 Sapagka’t sa kaniya tayo’y nangabubuhay, at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao: na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, Sapagka’t tayo nama’y sa kaniyang lahi.

Ano ngayon ang sagot sa tanong na Bakit may Dios? Ang sagot ay upang mayroong ikaw, ako, tayo.

Eph 2:10 Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.

May sagot pa ba kayong iba? Pa share naman diyan!

Advertisements
  1. June 4 at 2:08 pm

    hello po..bago na pala ang lay-out ng blog nyo..soo simple!! 🙂

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: