Home > Uncategorized > Book of the Lord

Book of the Lord

Ano nga ba ang mangyayari sa atin kung tayo ay patay na? Sabi kasi ng kasulatan na ang patay ay walang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ibig bang sabihin nito ay ang mga patay ay wala ng kamalayan?

Ecclesiastes 9:5 For the living know that they shall die: but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten.

Ecclesiastes 9:6 Also their love, and their hatred, and their envy, hath now perished; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun.

Papaano naman tayong hahatulan kung tayo ay wala ng kamalayan pagkatapos na mamatay? Sabi kasi ng Dios na wala na tayong maaalala pa sa mga nakaraan sapagka’t ang langit at lupang ito ay kanyang gugunawin.

Is 65:17 For behold, I create new heavens and a new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind.

Rev 21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth had passed away; and there was no more sea.

Bagama’t hindi naman niya sinabi na ang lahat ng mga bagay ay hindi na maaalala kundi may mga dating bagay ang hindi na natin maaalala pa.

Lk 21:33 Heaven and earth shall pass away: but my word shall not pass away.

Heb 6:10 For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown towards his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.

Nakasulat kasi sa Aklat ng buhay ang gawa ng mga tao na siyang magiging basehan ng paghatol.

Rev 20:12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of the things which were written in the books, according to their works.

Ano ang ating katunayan sa Bibliya na ang ating mga gawa ay isinusulat?

Mal 3:16 Then they that feared the LORD spoke often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name.

Hindi ito nasulat para ito ay maalaala Niya. Ito’y nasulat para maalaman nating mga tao kung bakit tayo naging dapat. Maaaring maitanong mo, yun bang mga gawa kong liko ay nakasulat din?

Heb 8:12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.

Heb 10:17 And their sins and iniquities will I remember no more.

Katulad din yan ng pagsulat ng isang tao sa kanyang Diary. Kalimitan, ang mga magaganda lamang ang mga nakasulat, pero ang hindi maganda at mga labag sa batas at kagandahang asal kadalasan ay hindi na isinusulat.

Kaya nga, kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil sa iyong ginagawang kasamaan ay huwag ka ng magtaka.

Rev 17:8 The beast that thou sawest, was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: