Home > Uncategorized > Anak ng Dios

Anak ng Dios

Pansinin ninyo mga kapatid ang talatang ito.

1 Jn 3:9 Whoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.

Kung pagbabasehan natin ang talatang nasa itaas, walang tao ang makapagsasabing siya ay anak ng Dios sapagka’t maliwanag na sinasabi sa talata na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi maaaring magkasala.

Kung tao ang tatanungin at sasabihin niyang siya’y hindi nagkakasala kailanman, ay dinadaya niya ang kanyang sarili.

1 Jn 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

Si Cristo lamang ang nagkatawang tao na masasabi nating hindi nagkasala kainlanman.

1 Pet 2:22 Who committed no sin, neither was guile found in his mouth:

Ang hiwaga kung papaanong tayo ay naging mga anak ng Dios ay maaari ninyong itanong sa inyong mga pari, pastor at sa mga nagpapakunwaring mga guro ng karunungan sapagka’t ganito ang sinasabi ng kasulatan.

1 Pet 3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear.

Lk 8:10 And he said, To you it is given to know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that seeing they may not see, and hearing they may not understand.

Alam natin na tayo ay nagkakasala at mapalad ang taong sa kanya’y hindi ibibilang ang kanyang pagkakasala.

Mk 14:38 Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

Rom 4:8 Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin.

Ang tanong: Papaano tayo naging mga anak ng Dios kung ang ipinanganak ng Dios ay hindi kailanman nagkakasala?

Gal 3:26 For ye are all children of God by faith in Christ Jesus.

1 Jn 5:1 Whoever believeth that Jesus is the Christ, is born of God: and every one that loveth him that begat, loveth him also that is begotten by him.

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags: , , ,
 1. July 21 at 1:03 pm

  si Kristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan….

  Like

  • kaspangarigan
   July 25 at 9:40 am

   Tama ka Mark.

   1 Tim 2:5 Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: