Home > Uncategorized > Fugitive

Fugitive

Marami sa kasalukuyang panahon ang hindi pa sumasang-ayon sa mga salita ni Cristo na mga utos mismo ng Dios Ama. Kaya nga kung Mangangaral ka na nagsasabi ng katotohanan ay delikado at nanganganib ang iyong buhay.

May mga masasagasaan ka kasi na ibang mga religion sa pagsasabi mo ng katotohanan taliwas sa kanilang kinagisnang paniniwala.

Kaakibat kasi nang pagiging Mangangaral ng Dios ay ang mga pag-uusig.

Jn 15:20 Remember the word that I said to you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you: if they have kept my saying, they will keep yours also.

Kaya naman walang Mangangaral ang Dios na hindi inusig, inalimura, kinutya, pinatay o ibinilanggo.

Heb 11:36 And others had trial of cruel mockings and scourgings, and, moreover of bonds and imprisonment:

Heb 11:37 They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheep-skins, and goat-skins; being destitute, afflicted, tormented;

Heb 11:38 (Of whom the world was not worthy:) they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth.

Walang pagsalang mangyayari sa kanila ang mga ito kaya ganito ang sabi ni Cristo sa kanyang mga alagad at magiging mga alagad.

Mt 10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say to you, Ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of man shall have come.

Ngayon, Sa bansang Pilipinas, mayroon na ba kayong alam na Mangangaral na pinag-usig at tumakas patungo sa kasunod na bayan upang maipangaral ang evangelio hanggang sa pagparito ni Cristo?

Zech 8:7 Thus saith the LORD of hosts; Behold, I will save my people from the east country, and from the west country;

Zech 8:8 And I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem: and they shall be my people, and I will be their God, in truth and in righteousness.

Jer 30:19 And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry: and I will multiply them, and they shall not be few; I will also glorify them, and they shall not be small.

Jer 30:20 Their children also shall be as in former time, and their congregation shall be established before me, and I will punish all that oppress them.

Kampanti ba ang inyong mga Mangangaral sa kanilang kinalalagyan? Kung hindi pa sila pinaratangan na “Fugitive of the Law”, hindi kaya, panahon na upang ikaw ay magnilay o magisip-isip na baka hindi sila ang katuparan ng hula?

Zech 8:20 Thus saith the LORD of hosts: It shall yet come to pass, that there shall come people, and the inhabitants of many cities:

Zech 8:21 And the inhabitants of one city shall go to another, saying, Let us go speedily to pray before the LORD, and to seek the LORD of hosts: I will go also.

Ano’t anoman, ito ang isang tiyak na tiyak ng mga lingkod ng Dios.

Is 43:13 Yes, before the day was, I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall hinder it?

Rom 8:28 And we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags: , , , , , , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: